Göra hemsida själv / via webbyrå? Starta här!

Att tilläggsisolera golv med Sjömarkens Isolering - bra eller problem?

Tilläggs-isolering av golv görs främst av två anledningar - dels för att spara energi och dels för att slippa gå på kalla golv. Det kan vara speciellt lönsamt att isolera golv som gränsar mot en oisolerad källare eller en krypgrund.

En del menar att det bästa är att isolera golvet underifrån för att åstadkomma isolering på ett billigt sätt utan att behöva bryta upp det befintliga golvet.
Sjömarkens Isolering kan tilläggsisolera golvet uppifrån genom att borra ett antal 25 mm hål i golvet i varje bjälklagsfack och spruta i lösull (cellulosa) där. Sedan tätar man med pluggar i samma material som golvet är gjort av, parkettpluggar i parkettgolv etc.
Andra vill ta tillfället i akt att ändå skaffa sig ett nytt golv och då kan man ju lika gärna bryta upp golvet och isolera enkelt.
Ytterligare en situation kan vara att man inte accepterar märken (som pluggar i fallet med Sjömarkens Isolering) i golvet men inte heller kommer åt att isolera underifrån. Även då behöver man lägga nytt golv efter isoleringsjobbet.

Vilka material är det bra eller dåligt att isolera med?

Glasull och stenull har förkommit länge på marknaden. På senare år har cellulosa tagit marknadsandelar på grund av en del fördelar jämfört med de etablerade materialen. Sjömarkens Isolering arbetar med lösull av cellulosa och menar att det är betydligt bättre än andra isoleringsmaterial. Några fördelar med lösull av cellulosa är:

  • Miljövänligt. Cellulosa är ofarligt och återvinningsbart material.
  • Nedbrytbart. Om cellulosan i det långa loppet inte återvinns så är det i alla fall nedbrytbart.
  • Inget spill. Eftersom det är lösull istället för isolerings-skivor så kan det täta i alla skrymslen utan att det behövs passbitar eller uppstår spill.
  • Effektivt. Isolerar helt enkelt bättre än t.ex. glasull eller stenull.

Kan man lita på löften från Sjömarkens Isolering?

Sjömarkens Isolering menar själva att "När det gäller isolering av hus, då är vi det bästa alternativet!" De lovar även att man kan tilläggsisolera golv (parkett) och det kommer i princip inte att synas något ("bara den som bor där ser hålen eftersom han vet var de är").
Deras metod med att spruta in lösull av cellulosa i golvet skall också resultera i en förbättrad ljudisolering mellan våningsplan.

Så vad blir det för resultat i verkligheten? Blir alla kunder nöjda eller finns det sådana som är missnöjda med effekt och kvalitet?
Svar kommer så småningom...